OneOpinion logo
Inloggen voor leden Meld u nu aan Over ons Contact opnemen Algemene voorwaarden Privacybeleid Kies uw land

Privacybeleid

Aangepast: Mei 2018

Inleiding

Critical Mix, Inc. ('bedrijf', 'we', 'wij', 'onze' of 'ons') is eigenaar en beheerder van de website www.oneopinion.nl (de 'site') als gegevenscontroller. We weten dat uw privacy belangrijk is voor u. Via de site, beheren wij de service OneOpinion ('OneOpinion'). Via deze service bieden we enquêtes aan die kunnen worden ingevuld via de site, websites gehost door onze klanten of via elektronische kennisgevingsmethodes, zoals, maar niet beperkt tot, e-mail. We verstrekken statistische streekproeven aan organisaties die hoofdzakelijk onderzoek doen voor marketing- of sociaal wetenschappelijke doeleinden. We vinden het belangrijk dat u begrijpt hoe we de informatie die we verzamelen beheren en beschermen. We nemen privacy serieus en hebben veel stappen genomen om de informatie te beveiligen die we van u verzamelen.

In ons privacybeleid vindt u informatie over:

 • Inleiding en toestemming - Een beschrijving van het beleid, onze juridische grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens en wat uw toestemming betekent
 • Aanmelden voor OneOpinion - Hoe u lid kunt worden van OneOpinion
 • De informatie die we verzamelen en gebruiken - Een beschrijving van de informatie die we verzamelen en waarom we de informatie verzamelen
 • Gegevensleveranciers van derden - Hoe en wanneer we u de mogelijkheid bieden om een enquête in te vullen van onze klanten.
 • Geautomatiseerde besluitvorming - Hoe we gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming.
 • Gegevensbescherming – Hoe wij het gebruik van uw persoonlijke informatie beschermen
 • Afmelden van OneOpinion – Hoe u zich kunt afmelden voor OneOpinion en uw persoonlijke gegevens beheren.
 • Ons gebruik van cookies – Hoe wij cookies gebruiken op onze site.
 • Delen en vrijgeven van informatie – De beperkte omstandigheden waaronder we uw persoonlijke gegevens zullen delen.
 • Communicatie vanaf de site – Hoe wij met u zullen communiceren.
 • Rechten ten aanzien van elektronische berichten – Uw rechten ten aanzien van elektronische berichten van ons.
 • Beveiliging en bescherming van informatie – De technische beveiligingsmaatregelen die we gebruiken om uw persoonlijke gegevens te beschermen.
 • Privacybeleid voor kinderen – Hoe we de gegevens van kinderen behandelen.
 • Wijzigingen in dit beleid – Hoe we u op de hoogte brengen van wijzigingen in dit beleid.
 • Contact met ons opnemen – Contact opnemen met ons en onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming.
Bedankt dat u OneOpinion gebruikt.

Inleiding en toestemming

Dit privacybeleid ('privacybeleid') wordt verstrekt met het doel u te informeren over ons beleid en onze werkwijzen ten aanzien van de informatie die we van u verzamelen. Hierbij gaat het om hoe we die informatie verzamelen, de keuzes die u kunt maken over die informatie, hoe die informatie wordt gebruikt en de omstandigheden waarin we die informatie kunnen delen met derden. Door de site te gebruiken of te bezoeken en deel te nemen aan OneOpinion hebt u ermee ingestemd dat we uw informatie verzamelen en gebruiken in overeenstemming met dit privacybeleid en dat u de voorwaarden van ons privacybeleid accepteert. Neem even de tijd om de voorwaarden van ons privacybeleid door te nemen en een toestemmingsformulier in te vullen. Uw toestemming dient als onze juridische grondslag voor het verwerken van uw informatie. Daarom mag u de Site niet gebruiken of deelnemen aan OneOpinion als u geen toestemmingsformulier hebt ingevuld. Als u de toestemming intrekt voor een van de manieren waarop wij uw gegevens verzamelen of verwerken, zullen wij u niet langer de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan enquêtes bij OneOpinion. Zodra u uw toestemming hebt ingetrokken, verzamelen wij geen informatie meer over u, maar wij zullen doorgaan met het verwerken van informatie die we al hebben verzameld.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over dit beleid, dan kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming van OneOpinion, Jonathan A. Flatow opprivacy@oneopinion.com. Hebt u problemen op het gebied van klantenservice, neem dan hier contact op met de klantenservice.

Aanmelden voor OneOpinion

Leden kunnen zich inschrijven voor OneOpinion door het 'dubbele aanmeldproces' te doorlopen op onze site(s) of via de website van een van onze vele klanten, leveranciers of entiteiten waarmee wij een commerciële relatie hebben (onze 'partners'). Tijdens het dubbele aanmeldproces ontvangen leden een bevestigingse-mail na een eerste verzoek om zich aan te melden op een van onze sites, waaronder deze site, of een van de websites van onze partners. Alle leden moeten ook op een extra link klikken in die bevestigingse-mail, waarmee ze hun aanmeldingsvoorkeur bevestigen.

De informatie die we verzamelen en gebruiken

Met informatie bedoelen we informatie die we over u heben verzameld via OneOpinion en onze website, nclusief 'persoonlijk identificeerbare gegevens' zoals uw naam, e-mailadres, woon- of werkadres, bepaalde demografische gegevens (zoals uw leeftijd, geslacht, postcode, inkomen) en profielgegevens (zoals beroep, winkelgedrag, hobby's, interesses, producteigenaarschap en andere interessegebieden), aangezien bepaalde enquêtes gericht kunnen zijn op deelnemers die voldoen aan een bepaald profiel. Aanmelden voor OneOpinion is niet nodig om openbaar toegankelijke delen van de site te bekijken. Als u besluit u aan te melden voor OneOpinion, vragen we u om informatie waarmee we u toegang kunnen geven tot en u kunnen laten deelnemen aan OneOpinion. De informatie die we verzamelen wordt gebruikt om te bepalen of u in aanmerking komt voor deelname aan de enquête en wordt ook door ons bijgehouden zodat wij u in de toekomst kunnen voorzien van meer relevante enquêtes. Daarnaast ontvangen we van tijd tot tijd e-mailadressen van onze partners die ons kunnen vragen contact met u op te nemen om u een enquête aan te bieden.

We kunnen ook andere informatie verzamelen dan persoonlijk identificeerbare informatie, 'anonieme informatie', zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord (uw 'inloggegevens'), IP-adres (dat wij normaalgesproken niet gebruiken om u persoonlijk te identificeren – zie verdere informatie onder 'IP-adressen') en uw browsegedrag op het internet (dat hieronder verder wordt besproken). We gebruiken dergelijke anonieme informatie om u beter van dienst te zijn en u enquêtes te sturen die het beste aansluiten bij uw interesses. Wij en/of onze gegevenspartners, wanneer u dergelijke partners daartoe toestemming hebt verleend, kunnen ook andere persoonlijke en anonieme informatie aan u vragen of waar dergelijke informatie publiekelijk beschikbaar is.

We kunnen ook GPS of vergelijkbare geolocatietechnologie gebruiken om de stad en geografische coördinaten te bepalen waar u zich bevindt, ook wanneer u een mobiel apparaat gebruikt. Zoals aangegeven in het gedeelte 'Delen' hieronder, kunnen we uw locatiegegevens gebruiken en delen met onze klanten zodat zij u een enquête kunnen aanbieden op basis van uw locatie.

Bovendien kunnen onze mobiele applicaties onder andere automatisch bepaalde informatie verzamelen, waaronder maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat wordt gebruikt, de unieke apparaatidentificatie (UDID) van uw mobiele apparaat, het IP-adres van uw mobiele apparaat, uw mobiel besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat u gebruikt en informatie over de manier waarop u de mobiele applicatie gebruikt.

Gegevensleveranciers van derden

Van tijd tot tijd kunnen we externe providers gebruiken om de juistheid te valideren van de persoonlijke informatie die u verstrekt, zodat we onze klanten een betere statistische steekproef kunnen bieden. We kunnen derden zoals kredietagentschappen, uitgevers, ad-servingnetwerken en publieke records vragen ons gegevens te verstrekken die zij over u hebben verzameld en deze gegevens toevoegen aan uw demografische profiel. We gebruiken deze informatie om u beter van dienst te zijn en u enquêtes te sturen die het beste aansluiten bij uw interesses. In dergelijke gevallen wordt slechts een minimale hoeveelheid informatie verstrekt aan deze derden om hen in staat te stellen namens ons specifieke activiteiten uit te voeren. Het verzamelen en gebruiken van die gegevens wordt beheerd door het privacybeleid en de wettelijke voorwaarden van de gegevensbeheerder en de website die de gegevens gebruikt; het wordt niet beheerd door Critical Mix.

Enquêtemogelijkheden van derden

Bovendien bieden we individuele personen in sommige gevallen de mogelijkheid om deel te nemen aan enquêtes van onze klanten buiten OneOpinion om. Als u wordt gevraagd deel te nemen aan een dergelijke enquête, zullen we een beperkte hoeveelheid anonieme informatie over u vragen. In sommige gevallen kunnen we, na het invullen van de eerste enquête, vragen om persoonlijk identificeerbare informatie over u om beloningen te kunnen verstrekken, u de mogelijkheid te bieden lid te worden van OneOpinion of deel te nemen aan verdere enquêtes.

U kunt door een van onze partners worden doorverwezen naar OneOpinion of onze enquêtes. In het geval we een dergelijke partner vragen contact met u op te nemen voor extra enquêtes, kunnen we bepaalde persoonlijke basisinformatie delen waarvan we begrijpen dat een dergelijke partner deze al bijhoudt (zoals uw e-mailadres en geslacht) en bepaalde basisinformatie over uw OneOpinion-activiteit (zoals de laatste keer dat u een enquête hebt ingevuld).

Alle informatie die we verstrekken zal alleen worden bewaard en gebruikt om te voldoen aan uw verzoeken, te reageren op uw vragen, u aan te bieden deel te nemen aan enquêtes, de voorwaarden van OneOpinion uit te voeren (waaronder het verstrekken van beloningen) of met u te communiceren als lid van OneOpinion.

Geautomatiseerde besluitvorming/profilering

We gebruiken een combinatie van geautomatiseerde bedrijfsregels en statistische algoritmen om uw persoonlijke gegevens te beoordelen en u enquêtes te bieden waarvoor u het meeste in aanmerking komt.

Gegevensbescherming

We steunen de rechten van onze leden door het gebruik van hun informatie te beperken tot valide marktonderzoeksdoeleinden en we doen er alles aan om ons te houden aan de pogingen van de volgende organisaties die in het leven zijn geroepen om ethisch enquêteonderzoek te waarborgen

 • The Insights Association
 • Advertising Research Foundation (ARF)
.

Critical Mix valt onder de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission (FTC) van de VS. We kunnen ook verzocht worden de persoonlijke gegevens van een persoon bekend te maken na een rechtmatig verzoek door een openbare instantie, bijvoorbeeld om te voldoen aan eisen op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving.

Critical Mix, Inc. houdt zich aan het EU-US Privacy Shield Framework zoals vastgesteld door het Amerikaanse Ministerie van Handel voor het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonlijke informatie afkomstig uit bij de Europese Unie aangesloten landen. Critical Mix heeft verklaard dat het zich houdt aan de volgende principes van het Privacy Shield: melding, keuze, verantwoordelijkheid voor overdracht, veiligheid, gegevensintegriteit en beperking van gebruiksdoeleinden, toegang en regres, handhaving en aansprakelijkheid. Mocht er sprake zijn van een conflict tussen het beleid in dit privacybeleid en de principes van het Privacy Shield, dan zijn de principes van het Privacy Shield leidend. Wilt u meer lezen over het Privacy Shield-programma of onze certificeringspagina bekijken, ga dan naar https://www.privacyshield.gov/.

In overeenstemming met de principes van het EU-US Privacy Shield zal Critical Mix klachten oplossen over uw privacy en het door ons verzamelen of gebruiken van uw persoonlijke informatie. Inwoners van de Europese Unie met vragen of klachten over dit privacybeleid moeten in eerste instantie contact opnemen met Critical Mix via:

Critical Mix/OneOpinion
Tav: Jonathan A. Flatow, Data Protection Officer
53 Riverside Avenue Westport, CT 06880
Telefoon: 1-888-511-4259
privacy@oneopinion.com

Critical Mix, Inc. zal tevens onopgeloste klachten over privacy onder de EU-US Privacy Shield Principles doorverwijzen naar BBB EU PRIVACY SHIELD, een non-profit aanbieder van alternatieve geschillenoplossingen in de Verenigde Staten die wordt aangestuurd door het Council of Better Business Bureaus. Ontvangt u niet tijdig een bevestiging van uw klacht, of wordt uw klacht niet naar tevredenheid behandeld, ga dan naar www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers/ voor meer informatie en voor het indienen van een klacht.

Mocht uw klacht via deze kanalen niet worden opgelost, dan kan er, onder specifieke omstandigheden, een bindende arbitrage-optie mogelijk zijn via een Privacy Shield Panel.

U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit in uw land.

Privacy Shield-kaders

Critical Mix, Inc. leeft het Privacy Shield Framework na zoals bepaald door het Amerikaanse Ministerie van Handel voor het verzamelen, gebruiken en opslaan van persoonlijke informatie uit landen van de Europese Unie naar de Verenigde Staten in navolging van Privacy Shield. Critical Mix heeft verklaard dat het zich houdt aan de principes van Privacy Shield met betrekking tot dit soort gegevens. Mocht er sprake zijn van een conflict tussen het beleid in dit privacybeleid en de rechten van gegevensonderwerpen van het Privacy Shield, dan zijn de principes van het Privacy Shield leidend. Wilt u meer lezen over het Privacy Shield-programma of onze certificeringspagina bekijken, ga dan naar https://www.privacyshield.gov/.

Wat betreft persoonlijke gegevens ontvangen of overgedragen in overeenstemming met de Privacy Shield Frameworks, valt Critical Mix onder de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission (FTC) van de VS.

In overeenstemming met de principes van het EU-US Privacy Shield zal Critical Mix klachten oplossen over uw privacy en het door ons verzamelen of gebruiken van uw persoonsgegevens overgedragen naar de Verenigde Staten in overeenstemming met Privacy Shield. Inwoners van de Europese Unie met vragen of klachten over Privacy Shield moeten in eerste instantie contact opnemen met Critical Mix via:

Critical Mix/OneOpinion
Tav: Jonathan A. Flatow, Data Protection Officer
53 Riverside Avenue Westport, CT 06880
Telefoon: 1-888-511-4259
privacy@oneopinion.com

Critical Mix, Inc. zal tevens onopgeloste klachten over privacy onder de Privacy Shield-principes doorverwijzen naar een onafhankelijk mechanisme voor geschillenoplossing, het BBB EU PRIVACY SHIELD, aangestuurd door het Council of Better Business Bureaus. Ontvangt u niet tijdig een bevestiging van uw klacht, of wordt uw klacht niet naar tevredenheid behandeld, ga dan naar www.bbb.org/EU-privacy-shield/for-eu-consumers voor meer informatie en voor het indienen van een klacht. Deze service is gratis voor u.

Als uw klacht betreffende Privacy Shield niet via de bovengenoemde kanalen kan worden opgelost, kunt u onder bepaalde voorwaarden bindende arbitrage vragen voor enkele resterende claims die niet zijn opgelost met andere verhaalmechanismen. Zie Privacy Shield Bijlage 1 ophttps://www.privacyshield.gov/article?id=ANNEX-I-introduction

Afmelden

Leden kunnen zich te allen tijde afmelden bij OneOpinion zonder dat daar vragen over worden gesteld en u kunt alle eerder gegeven toestemmingen intrekken. We begrijpen dat omdat u zich toevallig een maand geleden bij OneOpinion hebt aangemeld, dat nog niet betekent dat u eeuwig wilt blijven meedoen. Elke enquête-uitnodiging die wij versturen is voorzien van een speciale voettekst waarmee u uw lidmaatschap automatisch kunt annuleren uit OneOpinion door op een link in het bericht te klikken. U kunt uw lidmaatschap van OneOpinion ook opzeggen door het gedeelte voor leden te bezoeken op https://www.oneopinion.com/profile te gaan en de aanwijzingen op te volgen. U hebt recht op inzicht, wijziging, beperking van de werking, bezwaar tegen de verwerking of het overdragen van uw persoonsgegevens naar andere gegevensbeheerders en om uw persoonsgegevens te laten wissen van onze website. Om deze rechten uit te oefenen, bezoekt u https://www.oneopinion.com/profile en volgt u de aanwijzingen. U kunt deze rechten ook uitoefenen door contact op te nemen met onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming op het adres of e-mailadres in deze kennisgeving. We zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren. Als u zich afmeldt bij OneOpinion of als u eerder verleende toestemming intrekt, deactiveren wij uw lidmaatschapsaccount en ontvangt u geen verdere uitnodigingen voor enquêtes; Hoewel u enkele preliminaire enquêtes kunt blijven ontvangen voor een paar dagen na beëindiging van uw lidmaatschap. Na het afmelding of intrekken van uw toestemming zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor een periode van [180 dagen]. Dergelijke persoonlijke informatie zullen wij echter in deze tijd beschermen in overeenstemming met dit privacybeleid. We zullen geen gegevens kunnen verwijderen die technologisch zijn gearchiveerd in onze back-upsystemen; we kunnen wel actuele live-informatie uit onze database verwijderen.

Collectieve informatie

Van tijd tot tijd kunnen we algemene, niet-persoonlijke, statistische informatie verzamelen over het gebruik van de site en de service, zoals hoeveel bezoekers een bepaalde pagina op de site bezoeken, hoelang ze op die pagina blijven en op welke hyperlinks ze eventueel klikken. We verzamelen deze informatie op een passieve manier door het gebruik van technologieën als cookies en IP-adressen, die hieronder nader worden besproken. We kunnen deze informatie ook samenvoegen tot collectieve bezoekersgegevens om het gebruik van de site en OneOpinion te beschrijven voor onze bestaande of potentiële zakelijke partners en andere externe partijen, of in antwoord op een verzoek van een overheidsinstantie. U kunt er echter op vertrouwen dat deze collectieve gegevens u, andere leden of andere bezoekers van de site op geen enkele manier persoonlijk kunnen identificeren

IP-adres

Een IP-adres is een nummer dat automatisch wordt toegekend aan uw computer als u surft op het internet. Webservers, de computers die internetpagina's 'serveren', herkennen uw computer automatisch aan het IP-adres. We verzamelen IP-adressen met het oog op systeembeheer, om collectieve informatie te melden aan derden en om het gebruik van de site te volgen. Als bezoekers pagina's van de site opvragen of klikken op een link in een mailing die is verstuurd via OneOpinion, dan registreren onze servers het IP-adres van de bezoekers. We behouden ons het recht voor IP-adressen te gebruiken om een bezoeker of lid te identificeren als dit de gebruikerservaring verbetert of wanneer we vinden dat dit nodig is om naleving van beleid van de site te handhaven of om het bedrijf, de sites, bezoekers van de site, OneOpinion, onze Internet Service Provider-partners, de leden of anderen te beschermen.

Cookies

Cookies zijn stukjes informatie die een website plaatst op de harddrive van iemands computer voor administratiedoeleinden. We gebruiken cookies voor verschillende doeleinden.

Op onze sites:We gebruiken cookies voornamelijk om surfen op het internet voor u gemakkelijker te maken door uw voorkeuren terwijl u onze sites gebruikt op te slaan. Het gebruik van cookies is standaard, u vindt ze op de meeste websites. We gebruiken cookies op de sites om de inlogstatus van een lid te verifiëren. Doordat cookies laten zien hoe en wanneer bezoekers de sites gebruiken, helpen ze ons inzicht te krijgen in welke delen populair zijn en welke niet. Informatie als het totaal aantal bezoekers op de sites en bekeken pagina's is gemakkelijk bij te houden met cookies. We kunnen de informatie afkomstig van cookies gebruiken om verbeteringen aan te brengen en de site bij te werken en om onze diensten af te stemmen op de behoeften van onze bezoekers, leden en enquêtedeelnemers.

Voor banneradvertenties:Als u een van onze sites bezoekt of een van onze enquêtes invult, zonder dat u zich aanmeldt bij OneOpinion, kunnen wij cookies op uw computer plaatsen die internetadvertentienetwerken waarschuwen dat u een van onze sites of enquêtes hebt bezocht. Met behulp van deze cookies, die geen persoonlijk identificeerbare informatie bijhouden, kunnen wij internetadvertentienetwerken vragen u advertenties te tonen over enquêtemogelijkheden, OneOpinion en onze sites.

Voor merkbekendheidsonderzoek:We kunnen cookies van een externe leverancier van technologie op uw computer plaatsen die signaleren dat u een website bezoekt die gebruikmaakt van een ondersteund internetadvertentienetwerk. We verstrekken slechts een beperkte hoeveelheid anonieme informatie aan de externe leverancier van technologie, zoals bepaalde demografische informatie en een gecodeerd gebruikersidentificatienummer. Het signaal dat wordt afgegeven door de cookie bevat alleen het gecodeerde gebruikersidentificatienummer en de specifieke advertentie(s) die u eventueel hebt bekeken. Sommige van onze klanten kunnen ons vragen u uitnodigingen voor enquêtes te sturen om de effectiviteit van hun internetadvertenties te bepalen op basis van de signalen die de cookie verstuurt over de advertenties die u eventueel hebt bekeken. U kunt op elk moment aangeven dat u dergelijk merkbekendheidscookies niet meer wilt ontvangen door op de volgende link te klikken: http://info.evidon.com/pub_info/6459?v=1&nt=0&nw=true. Wanneer u aangeeft dat u deze cookies niet meer wilt ontvangen, zullen wij niet langer merkbekendheidscookies op uw systeem plaatsen. Bent u geregistreerd lid van OneOpinion, dan slaan wij deze voorkeur op in uw profiel. Door de sites en OneOpinion te gebruiken, geeft u toestemming voor de plaatsing en het gebruik van cookies door ons en onze klanten en zakenpartners in overeenstemming met wat hierboven staat vermeld. De cookies zullen na één jaar verlopen.

U hebt altijd de mogelijkheid de installatie van nieuwe cookies uit te schakelen en bestaande cookies te verwijderen via de voorkeursinstellingen van uw browser. De meeste browsers zijn in eerste instantie ingesteld om cookies te accepteren. U kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verstuurd en om dergelijke cookies stuk voor stuk te accepteren of weigeren. Wees u er echter wel van bewust dat sommige functies van de sites niet goed zullen werken of langzamer kunnen zijn als u cookies weigert.

Clear gifs (webbakens / webbugs)Clear gifs zijn kleine afbeeldingen met een uniek identificatiekenmerk. Hun functie is vergelijkbaar met die van cookies en ze worden gebruikt om de online activiteiten van internetgebruikers te volgen. In tegenstelling tot cookies, die worden opgeslagen op de harddrive van de computer van de gebruiker, worden clear gifs onzichtbaar opgenomen in HTML-bestanden en zijn ongeveer zo groot als de punt aan het eind van deze zin. We kunnen clear gifs gebruiken in onze e-mails in HTML-formaat zodat we weten welke e-mails zijn geopend door de geadresseerden. Hiermee kunnen we de effectiviteit van bepaalde communicatieberichten bepalen. We kunnen ze ook gebruiken om betaling aan onze externe partners te bevestigen. Als u onze berichten niet langer via e-mail wilt ontvangen, kunt u dit aangeven door de aanwijzingen te volgen die staan vermeld in elk bericht.

Het delen en bekendmaken van informatie

Met uitzondering van de situaties die hier staan vermeld in dit privacybeleid, zullen we uw persoonlijk identificeerbare informatie niet delen met derden.

Antwoorden op enquêtes
Over het algemeen verstrekken we de resultaten van enquêtes aan onze klanten in samengevoegde vorm. Dienovereenkomstig, behalve wanneer uitdrukkelijk anders aangegeven in dit privacybeleid, stellen we onze klanten niet op de hoogte van uw individuele identiteit als enquêtedeelnemer en/of van uw individuele enquête-antwoorden, tenzij we daarvoor uw toestemming hebben verkregen. Sommige van onze enquêtes waaraan u deel kunt nemen maken deel uit van grotere onderzoeksprojecten waarbij andere onderzoeksbureaus zijn betrokken. Bij zulke gecombineerde projecten is het mogelijk dat wij uw individuele identiteit als deelnemer en andere informatie over u (waaronder persoonlijk identificeerbare informatie) verstrekken aan andere onderzoeksbureaus, op voorwaarde dat zij schriftelijk verklaren die informatie vertrouwelijk te behandelen zoals anders is voorzien in dit privacybeleid.

Agenten en derde dienstverleners en partners
Soms kunnen we andere bedrijven gebruiken voor het uitvoeren van bepaalde gespecialiseerde diensten zoals gegevensverwerking en andere technologische diensten. In dergelijke gevallen kunnen we uw persoonlijk identificeerbare informatie verstrekken aan die bedrijven voor zover dit nodig is voor dergelijke verwerking of diensten, maar ze mogen uw informatie niet bewaren of gebruiken voor enig ander doel. De verantwoordelijkheid van Critical Mix voor persoonsgegevens die worden ontvangen onder Privacy Shield en vervolgens worden overgedragen aan een derde partij wordt beschreven in de Privacy Shield-principes. Critical Mix blijft ook verantwoordelijk en aansprakelijk onder de Privacy Shield-principes als externe agenten die ze aannemen om de persoonsgegevens te verwerken, dit doen op een manier die onverenigbaar is met de principes, tenzij Critical Mix bewijst dat het niet verantwoordelijk is voor het incident dat de schade veroorzaakt.

Digitale vingerafdrukken
We kunnen technologieën voor het maken van digitale vingerafdrukken gebruiken om een uniek identificatiekenmerk of 'Machine-ID' toe te kennen aan de computer van een gebruiker om deze computer te identificeren en volgen. OneOpinion werkt voornamelijk met een externe leverancier voor toepassing van deze technologie (de 'technologie') en gebruikt deze niet om persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen of de online activiteiten te volgen, van de gebruiker van een computer; en het zal het gebruik of beheer van een computer niet verstoren of hinderen of instellingen of functionaliteit van een computer wijzigen, aanpassen of veranderen. We gebruiken het unieke identificatiekenmerk om onze klanten te helpen de integriteit van de enquêteresultaten te garanderen. De externe leverancier analyseert openbaar beschikbare informatie en gegevens verkregen van de webbrowser van de computer en van andere openbaar beschikbare datapunten, waaronder, maar niet beperkt tot, de technische instellingen van de computer, de kenmerken van de computer en het IP-adres van de computer, om een aan de computer toe te kennen uniek identificatiekenmerk aan te maken. Dit unieke identificatiekenmerk is een alfanumerieke identiteitscode. Na het aanmaken van het unieke identificatiekenmerk, wordt de informatie die werd geanalyseerd door de technologie om het unieke identificatiekenmerk aan te maken niet bewaard. Om onze klanten te helpen bij het beschermen en garanderen van de integriteit van enquêteresultaten kunnen we verder (a) uw unieke identificatiekenmerk aan u en aan uw persoonlijk identificeerbare informatie linken; (bij) uw unieke identificatiekenmerk delen met onze klanten en met andere leveranciers van steekproeven of panels; en (c) een uniek identificatiekenmerk dat aan u is gelinkt ontvangen of verkrijgen van een derde, waaronder, maar niet beperkt tot, een leverancier van steekproeven of panels of een klant van OneOpinion. Ieder uniek identificatiekenmerk dat wordt ontvangen of verkregen door OneOpinion en dat is gelinkt aan een specifieke persoon wordt beschermd in overeenstemming met dit privacybeleid.

Verandering van bestuur / Overdracht van activa
Naarmate het bedrijf zich ontwikkelt, kunnen we andere bedrijven of hun activa kopen, of alle of een deel van onze bedrijfsactiva verkopen. Klantinformatie is over het algemeen een van de bedrijfsactiva die betrokken is bij dergelijke transacties. Daarom zou, in het geval de activa van het bedrijf volledig of in delen worden gekocht door een derde, klantinformatie, waaronder alle bezoekersinformatie verzameld via de site of OneOpinion, een van de overgedragen activa zijn. In het geval van een zeggenschapswijziging bij het bedrijf of de verkoop van alle of delen van onze bedrijfsactiva, zullen onze gebruikers worden geïnformeerd en de gelegenheid worden gegeven om aan te geven dat ze niet willen dat hun persoonlijk identificeerbare informatie wordt overgedragen aan de nieuwe zakelijke entiteit of koper van activa.

Naleving van juridische regelgeving en siteregels
Critical Mix kan in bepaalde situaties ook verzocht worden de persoonsgegevens vrij te geven na een rechtmatig verzoek van een openbare instantie, bijvoorbeeld om te voldoen aan eisen op het gebied van nationale veiligheid of wetshandhaving.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor in speciale gevallen informatie van leden bekend te maken wanneer we redenen hebben om aan te nemen dat bekendmaking van deze informatie nodig is voor het identificeren of contacteren van of juridische stappen ondernemen tegen iemand die mogelijk (opzettelijk of onopzettelijk) schade toebrengt aan of inbreuk maakt op de rechten of eigendommen van het bedrijf, andere bezoekers, leden of ieder ander die daardoor nadeel zou kunnen ondervinden. Het bedrijf behoudt zich ook het recht voor informatie van bezoekers of leden bekend te maken wanneer we te goeder trouw aannemen dat de wet dit vereist. We kunnen persoonlijk identificeerbare informatie ook gebruiken om naleving van de algemene voorwaarden van de site te monitoren.

Communicatie vanaf de site

Elektronische berichten over enquêtes
We zullen u gerichte en relevante enquêtes sturen via elektronische berichtgeving (zoals, maar niet beperkt tot, e-mail, sms, sociale media, smartphone) voor zover dit nodig is om de diensten van OneOpinion aan u te leveren.

Berichten over diensten
We zullen u meldingen sturen over diensten, die niet promotioneel van aard zijn, wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld als onze diensten tijdelijk niet beschikbaar zijn wegens onderhoud, kunnen we u een elektronisch bericht sturen.

Klantenservice
Op basis van de informatie die u aan ons verstrekt, communiceren we met u in antwoord op uw vragen, om u te voorzien van de diensten waar u om vraagt, om incentiveverzoeken uit te voeren en om uw account te beheren. We kunnen via elektronische communicatie of per telefoon met u communiceren.

Rechten ten aanzien van elektronische berichten

We versturen regelmatig elektronische berichten naar leden van OneOpinion. Als u deze berichten niet wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden en/of uw account deactiveren door de aanwijzingen te volgen die staan vermeld in elk bericht.

Beveiliging en bescherming van informatie

We vinden het belangrijk dat uw informatie veilig is. We hanteren algemeen geaccepteerde branchenormen om de aan ons verstuurde informatie te beschermen, zowel tijdens het versturen en nadat wij de informatie hebben ontvangen. Er bestaat echter geen enkele verzendmethode via het internet of elektronische opslag die volledig veilig is. Hoewel het ons streven is commercieel acceptabele middelen te gebruiken voor het beschermen van uw persoonlijke informatie, kunnen wij als gevolg van het bovenstaande niet garanderen dat de informatie absoluut veilig is.

Firewalls
We vinden het erg belangrijk dat de veiligheid van uw persoonlijke informatie wordt beschermd. Als we informatie opslaan die u aan ons verstrekte toen u zich aanmeldde op OneOpinion, dan wordt die informatie, waar van toepassing, beschermd door beveiligingsmaatregelen zoals 'firewalls' (een combinatie van computerhardware en -software die helpt voorkomen dat ongeautoriseerde bezoekers toegang krijgen tot informatie op ons computernetwerk), 'inbraakdetectiesystemen' (een combinatie van computerhardware en -software die ongeautoriseerde bezoekers helpt detecteren) en andere tools zoals data-encryptie en fysieke beveiliging. Helaas is het niet mogelijk te garanderen dat gegevensoverdracht via het internet of gegevensopslag 100% veilig is. Hoewel het bedrijf ernaar streeft uw persoonlijke informatie en privacy te beschermen, kunnen we daarom de veiligheid van informatie die u bekendmaakt of verstuurt niet garanderen en kunnen we niet verantwoordelijk worden gehouden voor de diefstal, vernietiging of onopzettelijke bekendmaking van uw persoonlijke informatie.

Links naar andere sites
We wijzen u erop dat wanneer u de site bezoekt, of wanneer u een e-mailbericht van ons ontvangt via OneOpinion, u kunt worden doorverwezen naar andere sites waarop wij geen invloed hebben. Er kunnen zich links naar andere sites bevinden op de pagina's van de site of in de e-mailberichten die we u sturen waardoor u buiten onze site terechtkomt. Deze andere sites kunnen hun eigen cookies versturen naar bezoekers, gegevens verzamelen of vragen om persoonlijke informatie. Het privacybeleid van deze andere sites kan aanzienlijk afwijken van dit privacybeleid. We zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van deze andere sites en kunnen de veiligheid van uw persoonlijke informatie die daar wordt verzameld niet garanderen. Wanneer u een link volgt naar een website van een derde vanaf de site, dan kunt u vooraf ingevulde velden zien met uw persoonlijke informatie; deze informatie is echter niet beschikbaar voor die derde partij tenzij u bepaalde acties onderneemt op de site van deze derde, zoals het versturen van een formulier.

Privacybeleid voor kinderen

In de Verenigde Staten en overal waar de wet dit voorziet, verzamelen we op de site of via de service niet opzettelijk informatie van kinderen die jonger zijn dan 13 jaar zonder toestemming van een ouder of wettelijke voogd. Bent u jonger dan 13 jaar, verstrek dan geen informatie aan ons. Als we merken dat we informatie hebben verzameld van een kind dat jonger is dan 13 jaar zonder toestemming van een ouder of wettelijke voogd, zullen we alle commercieel redelijke inspanningen leveren om dergelijk informatie te verwijderen uit onze database.

In landen waar de algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 (AVG) van toepassing is, zoals deze van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd, verzamelen wij op de site of via de service niet opzettelijk informatie van kinderen die jonger zijn dan 13 jaar zonder toestemming van een ouder of wettelijke voogd of een persoon die ouderlijke bevoegdheid heeft over een persoon. Bent u jonger dan 16 jaar en inwoner van een land waar AVG van toepassing, verstrek dan geen informatie aan ons. Als we merken dat we informatie hebben verzameld van een kind dat jonger is dan 16 jaar zonder toestemming van een ouder, wettelijke voogd of persoon die ouderlijke bevoegdheid heeft over het kind, zullen we alle commercieel redelijke inspanningen leveren om dergelijk informatie te verwijderen uit onze database.

Wijzigingen in dit beleid

De voorwaarden van dit privacybeleid kunnen van tijd tot tijd veranderen. We zullen u informeren over belangrijke wijzigingen in dit privacybeleid door gedurende een redelijke periode nadat dergelijke wijzigingen zijn doorgevoerd op de startpagina van de site te vermelden dat dit privacybeleid is bijgewerkt en door de ingangsdatum boven aan dit privacybeleid aan te passen. We raden u aan deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen om te zien of er wijzigingen zijn.

Contact met ons opnemen

Wij stelling uw mening op prijs. Hebt u opmerkingen of vragen over ons privacybeleid, dan kunt u ze sturen naar de verantwoordelijke voor gegevensbescherming van OneOpinion privacy@oneopinion.comprivacy@oneopinion.com of contact op nemen met:

Critical Mix/OneOpinion
Tav: Jonathan A. Flatow, Data Protection Officer
53 Riverside Avenue Westport, CT 06880
Telefoon: 1-888-511-4259