OneOpinion logo
Inloggen voor leden Meld u nu aan Over ons Contact opnemen Algemene voorwaarden Privacybeleid Kies uw land

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 04/20/2017

Welkom bij de OneOpinion-website (de 'site'). Deze website is in eigendom van en wordt beheerd door Critical Mix, Inc., gevestigd op 53 Riverside Avenue, Westport, CT 06880. De hierin beschreven algemene voorwaarden (deze 'overeenkomst' of 'algemene voorwaarden') beheren uw lidmaatschap van het OneOpinion-panel, uw deelname aan de enquêtes en het gebruik van de site. In deze overeenkomst verwijst 'u' of 'uw' naar de individuele toegang tot de site en de deelname aan een enquête en/of voltooiing van het registratieproces om lid van het OneOpinion-panel (het 'panel') te worden.

I. GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door het inloggen op de site accepteert u en gaat u ermee akkoord dat deze site, en deze overeenkomst worden geïnterpreteerd en beoordeeld door de wetgeving van de Staat Connecticut en de Verenigde Staten. Als u deze site vanuit andere locaties gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van alle van toepassing zijnde plaatselijke wetgeving. Als u persoonlijk identificeerbare informatie ('persoonlijke informatie') verstrekt en geen inwoner bent van de Verenigde Staten, kan de wet op gegevensverzameling van uw land verschillen van die van de Verenigde Staten. De VS kunnen mogelijk niet hetzelfde beveiligingsniveau bieden als die in uw eigen land. Door het geven van informatie aan OneOpinion draagt u persoonlijk informatie over naar de Verenigde Staten en u gaat akkoord met deze overdracht en met het verwerken van uw persoonlijke informatie binnen de Verenigde Staten. Uw gebruik van deze site, lidmaatschap van ons panel en deelname aan onze enquêtes via deze site vallen onder de gebruiksvoorwaarden die in deze overeenkomst zijn opgenomen. Onze overeenkomst kan zonder voorafgaande kennisgeving van tijd tot tijd door ons worden bijgewerkt of gewijzigd. Als u niet akkoord gaat met enige voorwaarden van deze overeenkomst, hebt u mogelijk geen toegang tot de site en kunt u deze mogelijk niet gebruiken, geen deel uitmaken van ons panel en via deze site niet deelnemen aan enquêtes. Door het gebruik van deze site gaat u ermee akkoord dat u juridisch gebonden bent en zult voldoen aan elke voorwaarde van deze overeenkomst.

II. GEBRUIK VAN DE SITE

Toegang tot en gebruik van de site valt onder deze algemene voorwaarden en is beperkt tot persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Enig gebruik van de site dat deze algemene voorwaarden schendt, is strikt verboden. Deelname aan enquêtes is altijd optioneel en vrijwillig. U kunt zich op elk moment afmelden van het panellidmaatschap. Zie hiervoor onze 'Afmeldbeleid' hieronder. Panellidmaatschap en/of deelname aan een enquête die wordt gehost of beheerd door OneOpinion, binnen de Verenigde Staten, staat open voor individuen die achttien (18) jaar of ouder zijn en minderjarigen tussen de dertien (13) en zeventien (17) die goedkeuring hebben van een ouder of voogd. Als u nog geen dertien (13) bent, mag u zich niet registreren of proberen te registreren als panellid of deelnemen aan een enquête(s) van OneOpinion. OneOpinion behoudt zich volgens eigen goeddunken het recht voor iemand op elk willekeurig moment het panellidmaatschap of andere diensten te weigeren.

III. PRIVACY

Het gebruik van uw persoonsgegevens door OneOpinion en uw gebruik van de site vallen onder ons privacybeleid, wat in deze algemene voorwaarden is opgenomen en hieraan onderhevig is. Voor meer informatie over onze privacypraktijken kunt u het privacybeleid van OneOpinion raadplegen.

IV. REGISTRATIE

Om aan enquêtes van OneOpinion deel te nemen wordt u verzocht u te registreren op de site en persoonlijke informatie betreffende de registratie te verstrekken. Elk individu kan maar één actief ledenaccount (hieronder gedefinieerd) tegelijkertijd hebben. Als voorwaarde van het lidmaatschap bent u verplicht om alle door OneOpinion gevraagde informatie waarheidsgetrouw te verstrekken. Het is strikt verboden gebruik te maken van aliassen of andere middelen om uw ware identiteit te verhullen of geheim te houden. Als u OneOpinion informatie verstrekt die onwaar, onjuist, niet actueel, of niet compleet is, of als OneOpinion redelijkerwijs vermoedt dat dergelijke informatie onwaar, onjuist, niet actueel, of niet compleet is, of als u er meer dan één account op na houdt, behoudt OneOpinion zich het recht voor uw lidmaatschap op te zeggen en u nu of in de toekomst de toegang tot of het gebruik van de site te ontzeggen, inclusief het onmiddellijke verlies van eventuele beloningseuro's van OneOpinion die u vóór een dergelijke opzegging hebt verzameld.

V. ACCOUNT EN WACHTWOORDEN

Als u zich registreert voor lidmaatschap op de site om lid ('lid') te worden, staat OneOpinion u toe een gebruikersnaam en wachtwoord aan te maken om toegang tot uw account ('account') te krijgen. U alleen bent verantwoordelijk voor de bewaking van uw gebruikersnaam en wachtwoord en u alleen bent aansprakelijk en verantwoordelijk voor gebruik of ongeautoriseerd gebruik van uw account. U mag nooit zonder toestemming gebruik maken van een account van een ander panellid. U alleen bent verantwoordelijk voor activiteiten die in uw account plaatsvinden, en u moet de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw account veilig houden. U moet OneOpinion meteen op te hoogte stellen van enige veiligheidsschending of ongeautoriseerd gebruik van uw account.

VI. BELONINGEN EN INWISSELEN

1. Beloningen verdienen: Onderhevig aan paragraaf 2 hieronder, u kunt beloningen verdienen voor het invullen van enquêtes en deelnemen aan andere activiteiten ('OneOpinion-beloningen'). Om OneOpinion-beloningen te verdienen moet u vooraf eerst een aantal screeningsvragen beantwoorden aan de hand waarvan wordt beoordeeld of u kunt deelnemen aan de enquête. Alleen als u positief bent beoordeeld voor de enquête EN u de volledige enquête invult of met succes een andere activiteit uitvoert, krijgt u OneOpinion-beloningen. Als u na het vooraf beantwoorden van de screeningsvragen niet in aanmerking komt voor de enquête of voor deelname aan een andere activiteit, kunt u GEEN OneOpinion-beloningen verdienen. Alle OneOpinion beloningen vervallen 12 maanden na de datum dat ze op uw account gestort zijn

De OneOpinion-beloningen die met elke enquête of andere activiteit worden verdiend, worden in uw account bijgeschreven en zijn onderhevig aan de naleving van alle algemene voorwaarden. Uw account, inclusief alle OneOpinion-beloningen of andere krediet dat op uw account staat, zijn persoonlijk en niet overdraagbaar door uitvoering van wetten of anders en mogen niet worden samengevoegd, uitgeleend, verkocht of uitgewisseld. We kunnen de regels voor het inwisselen van OneOpinion-beloningen of andere contanten in uw account te allen tijde wijzigen en dergelijke gewijzigde regels zijn zowel van toepassing op de al verzamelde OneOpinion-beloningen als op de OneOpinion-beloningen die in de toekomst worden verzameld. U kunt uitsluitend zoals toegestaan volgens deze algemene voorwaarden aanvragen de OneOpinion-beloningen in te wisselen voor de items aangeboden op onze website. Zodra een dergelijke inwisseling is aangevraagd, wordt het artikel waarvoor u beloningen hebt ingewisseld, binnen ongeveer drie weken via USPS of elektronische post aan u geleverd. Het inwisselen van OneOpinion-beloningen en ontvangst van een betaling door u is onder voorwaarde van uw: (1) volledige naleving van deze algemene voorwaarden; en (2) naleving van de specifieke regels of voorwaarden die op dat moment van kracht zijn op de specifieke inwisselaanbieding.

2. Minimumbedrag voor inwisseling: U KUNT GEEN ONEOPINION-BELONINGEN INWISSELEN VOOR ITEMS VOORDAT U MINSTENS VIJFENTWINTIGDUIZEND (25000) GELDIGE ONEOPINION-BELONINGEN IN UW ACCOUNT HEBT VERZAMELD (HET 'MINIMUMBEDRAG VOOR INWISSELEN'). INWISSELEN VOOR MINDER DAN VIJFENTWINTIGDUIZEND (25000) GELDIGE ONEOPINION-BELONINGEN KAN VAN TIJD TOT TIJD WEL WORDEN AANGEBODEN. U HEBT GEEN RECHT OM DE 'ONEOPINION-BELONINGEN' IN TE WISSELEN IN UW ACCOUNT VOOR EURO'S OF ENIG ANDER ITEM, EN WIJ HEBBEN GEEN AANSPRAKELIJKHEID OF VERPLICHTING OM U TE BETALEN OF U EEN BELONING TE STUREN, TENZIJ EN TOT U TEN MINSTE HET MINIMUMBEDRAG VOOR INWISSELEN IN UW ACCOUNT HEBT VERZAMELD EN BEHOUDEN. TENZIJ EN VOORDAT U HET MINIMUMBEDRAG VOOR INWISSELEN HEBT VERZAMELD EN BEHOUDEN, VALLEN DERGELIJKE 'ONEOPINION-BELONINGEN' ONDER VOORWAARDELIJKE VERPLICHTING, ONDER DE VOLLEDIGE VOORWAARDE DAT: (1) U MINSTENS HET MINIMUMBEDRAG VOOR INWISSELING IN UW ACCOUNT HEBT VERZAMELD EN BEHOUDEN, EN (2) U VOLLEDIG AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VOLDOET. TENZIJ EN VOORDAT U HET MINIMUMBEDRAG VOOR INWISSELING IN UW ACCOUNT HEBT BEREIKT, HEBBEN DE 'ONEOPINION-BELONINGEN' IN UW ACCOUNT GEEN CONTANTE WAARDE.

3. Aanvraag voor inwisseling: U kunt het inwisselen van uw geldige OneOpinion-beloningen aanvragen voor items zoals uiteengezet op onze website, op voorwaarde van deze Algemene voorwaarden, door het inwisselproces te volgen zoals uiteengezet op de-website. Zoals hierboven vermeld, kunt u geen inwisseling aanvragen en de OneOpinion-beloningen in uw account hebben geen actuele contante waarde tot u minstens het minimumbedrag voor inwisseling hebt verzameld. In uw account wordt een beschrijving opgenomen van elke aanvraag voor inwisseling en de voortgang daarvan.

4. Belastingen op beloningen: U bent verantwoordelijk voor alle belastingverplichtingen die voortvloeien uit uw inwisselingen van OneOpinion-beloningen, inclusief verplichtingen die voortvloeien uit uw verzameling van OneOpinion-beloningen of uw inwisseling van OneOpinion-beloningen.

Wij zullen vragen dat u onze moedermaatschappij, Critical Mix, Inc., voorziet van aanvullende persoonlijke informatie via het IRS-formulier W-9, zoals het sociale zekerheidsnummer of het ID-nummer van de belastingbetaler, voor de naleving van Critical Mix, Inc. met alle rapportage of voorheffingsverplichtingen:

 1. a. voorafgaand aan het ontvangen van inwisselingen, wanneer het ingewisselde item een ​​cashwaarde heeft van meer dan $300 in een keer of cumulatief gedurende een kalenderjaar.
 2. b. na het inwisselen van items met een cashwaarde van meer dan $600 in één kalenderjaar van Critical Mix, Inc. of van een combinatie van enquêtestilte van Critical Mix, Inc.: One Opinion, ZoomPanel, MyView en Earning Station.

Als u de nodige belastinginformatie niet verstrekt, vervallen uw OneOpinion-beloningen en zijn er geen inwisselingen mogelijk.

5. Schema voor inwisseling: Aanvragen voor de inwisselingen van OneOpinion-beloningen worden snel verwerkt en meestal binnen drie weken aan u geleverd. Op onze website wordt aangegeven welke items langer dan drie weken duren om in te wisselen. Na de aanvraag voor inwisseling kunnen leden de verwerkingsstatus van hun ingeplande inwisseling bekijken door op hun account in te loggen.

6. fraudepreventie: OneOpinion behoudt zich naar eigen goeddunken het recht voor leden om verdere informatie te vragen om frauduleuze activiteiten te voorkomen. OneOpinion behoudt zich naar eigen goeddunken het recht voor betaalaanvragen om welke reden dan ook vast te houden totdat het lid de gevraagde informatie heeft ingediend. Het lid krijgt een schappelijke termijn om deze informatie in te dienen, via teleconferentie op ons gratis telefoonnummer (800)-651-8794. Alle beslissingen betreffende fraude of vermoede fraude die door OneOpinion worden genomen, zijn bindend en definitief.

7. Afleveradres: U bent verantwoordelijk voor het kiezen van een veilig en betrouwbaar postadres voor het toesturen van betalingen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor gestolen of verloren betaalkaarten, op voorwaarde dat een dergelijke betaalkaart werd verstuurd naar het postadres dat is vermeld in uw accountinformatie op het moment dat dergelijke betaling werd aangevraagd. Als de postbus bij u thuis niet veilig is, raden wij u aan een veilige postbus op het postkantoor te huren.

VII. ONGEOORLOOFD GEBRUIK VAN DE SITE

Het wordt u verboden enige actie te ondernemen om de site of enig ander gebruik van een individu van de site te verstoren. Als u dat wel doet mag ik de site niet gebruiken.

U stemt ermee in het volgende niet te doen:

 1. Gebruikmaken van spiders, robots of andere geautomatiseerde dataminingtechnieken om beschikbare content op de site te catalogiseren, downloaden, op te slaan of op andere wijze te reproduceren of distribueren, of manipuleren van de resultaten van een panel, opiniepeiling, enquête of prijstrekkingen op de site;
 2. Naar OneOpinion, en/of naar of van de site illegale, misleidende of schadelijke code sturen, inclusief maar niet beperkt tot virussen, spyware, adware of andere schadelijke code;
 3. Ongewenste e-mails sturen, inclusief maar niet beperkt tot promoties en/of advertenties voor producten of services;
 4. Openen, proberen te openen, gebruiken of aanhouden van meer dan een (1) ledenaccount binnen het OneOpinion-panel
 5. Uw ware identiteit in e-mails of postings vervalsen of verhullen
 6. Een deel (of delen) van de site gebruiken in een andere website of het uiterlijk van de site wijzigen
 7. Instellen van links van andere websites naar enige pagina van, op of binnen de site, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van OneOpinion;
 8. Posten of overdragen van bedreigingen, kwaadsprekend, lasterlijk, obsceen, schandelijk of opruiend materiaal of inhoud, of materiaal of inhoud dat op andere wijze de wet kan schenden;
 9. Met opzet of expres insturen van vervalste gegevens of enige andere frauduleuze handeling(en) begaan die in verband staat(/staan) met het gebruik van het panel of enquêtesysteem
 10. Aspecten van de site reverse engineeren of handelingen ondernemen die mogelijk de broncode onthullen of bekendmaken, of controlemiddelen terzijde schuiven of omzeilen die worden gebruikt om toegang tot enige webpagina, inhoud of code te verbieden, beperken of aan banden te leggen, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door de van toepassing zijnde wetgeving; of
 11. Personen aanmoedigen en/of adviseren om handelingen te plegen die hieronder verboden zijn, inclusief, maar niet beperkt tot, medewerkers van OneOpinion, .

VIII. PROFIELUPDATES & CONTACTGEGEVENS

U komt overeen OneOpinion direct op de hoogte te stellen van wijzigingen in of aan informatie die uw lidmaatschapsprofiel bevat. Panelleden stemmen ermee in dat lidmaatschapsprofielen indien nodig minstens eenmaal per twaalf (12) maanden worden herzien en bijgewerkt. Een panellid mag informatie in zijn of haar lidmaatschapsprofiel bijwerken, corrigeren en/of verwijderen door in te loggen op zijn of haar ledenaccount U alleen bent verantwoordelijk voor het nauwkeurig bijhouden en voltooien van contactinformatie en dergelijke informatie direct bij te werken.

IX. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

U mag geen materiaal op de site in zijn geheel of gedeeltelijk kopiëren, wijzigen, veranderen, distribueren, uitgeven, verkopen of op andere wijze gebruiken, tenzij u vooraf schriftelijke toestemming hebt gekregen van OneOpinion. Alle pagina´s en inhoud op de site en in gerelateerde enquêtes, inclusief maar niet beperkt tot, tekst, tekeningen, audio, video, foto´s, enquêtes, logo's of ander materiaal, zijn het intellectuele eigendom van OneOpinion en/of dienst klanten, licentiegevers, partners en/of vertegenwoordigers. Het wordt u hierbij strikt verboden de inhoud op de site zonder schriftelijke toestemming van OneOpinion vooraf op welke wijze ook te wijzigen, kopiëren, reproduceren, afgeleide werken ervan te creëren, te heruitgeven, vertonen, uploaden, posten, overdragen of distribueren.

Door enige informatie, communicatie en/of materiaal per e-mail of op andere wijze aan OneOpinion te versturen of over te dragen, inclusief maar niet beperkt tot, gegevens, vragen, commentaar, antwoorden, suggesties of andere soortgelijke informatie, communicatie of materiaal, op of door de site ('Verstuurde inhoud'), geeft u hiermee OneOpinion een wereldwijde sublicentie die volledig afbetaald en royaltyvrij is om dergelijke inhoud te gebruiken, wijzigen, openbaar te presenteren, openbaar te vertonen, te reproduceren en distribueren. Deze licentie omvat het recht om eventuele ingediende inhoud te hosten, indexeren, in cachegeheugen op te slaan en van tags te voorzien.

X. VEILIGHEID

U mag de veiligheid van de site niet schenden of daartoe een poging te wagen. Schendingen van de systeem- of netwerkbeveiliging kan leiden tot burgerlijke of criminele aansprakelijkheid. OneOpinion behoudt zich het recht voor gebeurtenissen te onderzoeken die betrekking kunnen hebben op dergelijke schendingen, en samenwerking te verlenen aan rechtshandhavingsinstanties bij vervolging van gebruikers die deel hebben uitgemaakt van dergelijke schendingen.

OneOpinion kan u van tijd tot tijd voorzien van de mogelijkheid op vrijwillige basis naar websites te linken of verbinden die worden onderhouden en/of bediend door derden ('Websites van derden'). OneOpinion bekrachtigt de websites van derden niet, noch de producten, diensten en/of kansen die hierop worden geadverteerd, aangeboden en/of verkocht door of in verband met de websites van derden. OneOpinion is niet verantwoordelijk voor het beleid en/of de praktijken van websites van derden of de informatie die door (websites van) derden wordt verzameld. U wordt verzocht het beleid en algemene voorwaarden te bekijken die van toepassing zijn op websites van derden.

XII. COMMUNICATIE MET ONEOPINION

Enig verstuurde inhoud die u per e-mail of op andere wijze aan OneOpinion verstuurt of overdraagt, is en zal worden behandeld als niet-vertrouwelijke en generieke informatie, tenzij dit door u specifiek anders is aangegeven. Behalve waar de verstuurde inhoud valt onder de Privacy Notice, van OneOpinion erkent u en gaat u ermee akkoord dat enige verstuurde inhoud die door u aan OneOpinion is verstuurd of overgedragen, verstuurd of overgedragen is op een niet-vertrouwelijke basis en dat OneOpinion dergelijke verstuurde inhoud mag gebruiken voor wettelijke doeleinden. Alle communicatie van OneOpinion naar u wordt beschouwd als afgeleverd en ontvangen op het moment dat OneOpinion een e-mail verzendt naar het e-mailadres dat in uw account.

XIII. GARANTIEVERKLARING

Het gebruik van de site is volledig voor eigen risico. Alle site-informatie en -diensten worden geleverd op basis van 'koop op eigen bate en schade', zonder garanties van welk soort ook, expliciet, volgens de wet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel, niet-schending of niet-onrechtmatigheid van intellectuele eigendomsrechten van derden, titel, gewoonte, handel, ongestoord genot, nauwkeurigheid van de informatieve inhoud of systeemintegratie. OneOpinion geeft geen garantie dat de site ononderbroken, vrij van fouten of volledig veilig beschikbaar of werkzaam is of dat fouten of storingen worden verholpen.

XIV. SCHADELOOSSTELLING

U stemt ermee in OneOpinion, de moedermaatschappij, filialen en dochtermaatschappijen en elk van hun respectievelijke afdelingen, leden, managers, aandeelhouders, directeuren, functionarissen, medewerkers en agenten ('Gevrijwaarde partijen') te vrijwaren van, verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor alle claims, aansprakelijkheid, verliezen, boetes, vonnissen, bekeuringen, geldstraffen en kosten en/of onkosten van welke aard ook, inclusief maar niet beperkt tot, redelijke advocaat- en rechtbankkosten, die voorkomen uit, in verband staan met, of veroorzaakt zijn door (direct of indirect) uw contractbreuk of schending van deze algemene voorwaarden of het gebruik van de site.

XV. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

OneOpinion of een van zijn partners, agenten, filialen, licentiegevers of gevrijwaarde partijen zijn onder geen beding aansprakelijk naar u of een ander persoon voor enig indirecte, directe, toevallige, speciale of voortvloeiende en/of hoge schadevergoedingen die voortkomen uit of betrekking hebben op deze overeenkomst, of gebruik of poging tot gebruik van de site. Hieronder hebt u het volledige en exclusieve rechtsmiddel om het gebruik van de site te staken. U komt met OneOpinion overeen dat elke rechtsvordering die voortkomt uit of betrekking heeft op de site of enige informatie of diensten, ingediend moet worden binnen een (1) jaar nadat de wettige aanspraak is ontstaan. Anders wordt een dergelijke rechtsvordering voorgoed verworpen. Onder geen enkel beding is de aansprakelijkheid van OneOpinion hoger dan € 1.000.

XVI. NALEVING VAN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN

U erkent en stemt ermee in dat u voldoet aan alle van toepassing zijnde wetten, codes, regelgevingen, normen en/of vereisten van internationale, nationale, federale, staatse en/of plaatselijke aard met betrekking tot uw gebruik van en/of uw toegang tot de site; lidmaatschap tot, in of met het panel; en/of deelname aan enquêtes.

XVII. SCHEIDBAARHEID

Als enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar wordt beschouwd of verklaard om elke willekeurige reden door welke rechtbank of competente bevoegdheid ook, wordt een dergelijke bepaling nietig en ongeldig verklaard en zal deze geen invloed hebben op de toepassing en/of interpretatie van deze algemene voorwaarden. De resterende bepalingen van deze algemene voorwaarden zullen volledig van kracht blijven, alsof de ongeldige of onuitvoerbare bepaling geen deel uitmaakte van deze algemene voorwaarden.

XVIII. GESCHILLEN; ARBITRAGE

Alle geschillen en/of claims die voortkomen uit of betrekking hebben op deze overeenkomst, de site, het panel van OneOpinion of enige enquête die betrekking heeft op deze overeenkomst moet exclusief worden beslist door het gebruik van bindende arbitrage. Dergelijke arbitrage zal vallen onder de Federal Arbitration Act en de regels van de American Arbitration Association die zal optreden bij dergelijke arbitrage en zal worden voorgedragen voor een enkele arbiter in Fairfield County, Connecticut, VS. Alle claims/geschillen van eisers worden op een individuele basis beslist. Arbitrage in groepsbelang is onder deze overeenkomst verboden. Noch u, noch OneOpinion heeft het recht mee te gaan met of zich aan te sluiten bij arbitraire claims door of tegen andere gebruikers of als arbiter op te treden bij claims als lid van een groep of in de hoedanigheid van privéprocureur. Iedere partij zal zijn eigen kosten dragen, inclusief advocaatkosten, die met dergelijke arbitrage gepaard gaan.

XIX. OPSCHORTING EN BEËINDIGING

OneOpinion behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken deze overeenkomst en uw lidmaatschap per direct te beëindigen als er reden bestaat dat u deze overeenkomst schendt. U kunt te allen tijde uw deelname aan deze overeenkomst beëindigen door u af te melden van het panel van OneOpinion. OneOpinion behoudt zich het recht voor om uw account om elke reden te beëindigen na een opzegtermijn van 30 dagen. Elke beëindiging op grond van deze paragraaf annuleert onmiddellijk alle OneOpinion-beloningen op uw account, inclusief die beloningen die onderworpen zijn aan een uitstaande aanvraag voor inwisseling.

XX. INACTIVITEIT

Uw account kan op non-actief worden gesteld als naar u verstuurde e-mails een foutbericht opleveren of wij hier verzendfouten op ontvangen of als we geen activiteit in uw account zien gedurende een periode van negentig (90) dagen. (Activiteit wordt gedefinieerd als het beginnen van een enquête en beantwoorden van alle vragen voor die enquête. Als wij gedurende negentig (90) dagen geen activiteit in uw account zien, geven wij u een termijn van 30 dagen. Als u de situatie tijdens die 30 dagen niet oplost door enige activiteit te ondernemen, dan annuleren wij uw account en verliest u alle OneOpinion-beloningen in uw account.

XXI. OPZEGBELEID

Door lid te worden stemt u er mee in e-mails van OneOpinion te ontvangen voor uitnodigingen om aan enquêtes mee te doen. Deelname aan enquêtes is strikt vrijwillig. U kunt verdere deelname op elk moment opzeggen door naar uw dashboard te gaan en onderaan de pagina te klikken op 'Afmelden' op de site.

XXII. ANNULERING VAN ACCOUNT

U kunt uw account op elk moment annuleren door naar uw dashboard te gaan en onderaan de pagina te klikken op 'Afmelden'. Als u uw account annuleert, neemt u afstand van alle OneOpinion-beloningen in uw account. Bovendien worden aangevraagde of in behandeling zijnde inwisselingen verwijderd en gaan deze verloren.

XIII. OVERIGE VOORWAARDEN

De titels in deze algemene voorwaarden zijn slechts ter referentie en hebben geen invloed op de interpretatie en/of toepassing van deze overeenkomst. Als OneOpinion nalaat actie te ondernemen wanneer u deze algemene voorwaarden schendt, houdt dit niet in dat u wordt ontheven of ontslagen van dergelijke schending en zal dit niet betekenen dat bij eventuele volgende schending van deze algemene voorwaarden OneOpinion wordt ontheven of ontslagen van het nemen van actie of dit zal nalaten. Deze algemene voorwaarden, enig beleid met betrekking hiertoe of hierin opgenomen, en enige specifieke panelvereisten vertegenwoordigen de volledige verstandhouding van en overeenkomst tussen OneOpinion en u in verband met de materie hiervan.

XXIV. OVEREENKOMST

Door in te loggen op de site en akkoord te gaan een panellid van OneOpinion te worden en/of in te stemmen met deelname aan enquêtes van OneOpinion, geeft u te kennen in te stemmen met deze algemene voorwaarden.

XXV. WIJZIGINGEN OP DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

OneOpinion heeft te allen tijde het recht (a) deze algemene voorwaarden te wijzigen, en (b) de site te wijzigen, enige inhoud of functie van de site te verwijderen of staken, de beschikbare uren te beperken of de mate van toegestaan gebruik te beperken. Dergelijke wijzigingen, aanpassingen, toevoegingen of verwijderingen worden dan onmiddellijk van kracht, wat kan worden gemeld door middel van onder andere het posten op de site, versturen per e-mail of per post. Doordat u na dergelijke melding gebruik maakt van de site, wordt geacht dat u akkoord gaat met dergelijke wijzigingen, aanpassingen, toevoegingen of verwijderingen. Wij verwachten dat u deze algemene voorwaarden regelmatig herziet om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de meest recente versie.

XXVI. VRAGEN met betrekking tot deze algemene voorwaarden dienen te worden gericht aan:

OneOpinion
53 Riverside Avenue
Westport, Connecticut 0688